THÔNG SỐ KỸ THUẬT


KHỔ HIỆU DỤNG
(mm)
400 ( ±3 )
CHIỀU CAO SÓNG
(mm)
42 ( ±2 )

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

CÁC LOẠI TÔN KLIPLOCK PHỔ BIẾN

Ứng dụng Tôn Kliplock 1 lớp
Tôn Kliplock 1 lớp

TÔN KLIPLOCK 1 LỚP

 • Thành phần cấu tạo: Tôn sóng Bluescoppes Zacs Úc
 • Độ dày tôn nền: 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 mm
 • Độ dày PU (TPU): n/a
 • Tỷ trọng PU: n/a
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0,028 W/m.K
 • Tỷ suất hút ẩm: 0.38%
 • Tỷ suất hút nước theo khối lượng: 0.74%
 • Khả năng cách âm: 27.5 dB
Ứng dụng Tôn Kliplock 3 lớp
Tôn Kliplock 3 lớp

TÔN KLIPLOCK 3 LỚP ( TÔN + PP + PP/ALUFIM )

 • Thành phần cấu tạo: Tôn sóng Bluescoppes Zacs Úc + PU + PP/ALUFIM
 • Độ dày tôn nền: 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 mm
 • Độ dày PU (TPU): 10 / 25 / 50 ± 2
 • Tỷ trọng PU: 38 ± 3 kg/m3
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0,028 W/m.K
 • Tỷ suất hút ẩm: 0.38%
 • Tỷ suất hút nước theo khối lượng: 0.74%
 • Khả năng cách âm: 27.5 dB
Ứng dụng Tôn Kliplock 3 lớp
Tôn Kliplock 3 tấm

TÔN KLIPLOCK 3 LỚP ( TÔN + PP + TÔN )

 • Thành phần cấu tạo: Tôn sóng Bluescoppes Zacs Úc + PU + Tôn phẳng Bluescoppes Zacs Úc
 • Độ dày tôn nền: 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 mm
 • Độ dày PU (TPU): 10 / 25 / 50 ± 2
 • Tỷ trọng PU: 38 ± 3 kg/m3
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0,028 W/m.K
 • Tỷ suất hút ẩm: 0.38%
 • Tỷ suất hút nước theo khối lượng: 0.74%
 • Khả năng cách âm: 27.5 dB
Tôn Kliplock 1 lớp

TÔN KLIPLOCK 1 LỚP

 • Thành phần cấu tạo: Tôn sóng Bluescoppes Zacs Úc
 • Độ dày tôn nền: 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 mm
 • Độ dày PU (TPU): n/a
 • Tỷ trọng PU: n/a
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0,028 W/m.K
 • Tỷ suất hút ẩm: 0.38%
 • Tỷ suất hút nước theo khối lượng: 0.74%
 • Khả năng cách âm: 27.5 dB
Tôn Kliplock 3 lớp

TÔN KLIPLOCK 3 LỚP ( TÔN + PP + PP/ALUFIM )

 • Thành phần cấu tạo: Tôn sóng Bluescoppes Zacs Úc + PU + PP/ALUFIM
 • Độ dày tôn nền: 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 mm
 • Độ dày PU (TPU): 10 / 25 / 50 ± 2
 • Tỷ trọng PU: 38 ± 3 kg/m3
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0,028 W/m.K
 • Tỷ suất hút ẩm: 0.38%
 • Tỷ suất hút nước theo khối lượng: 0.74%
 • Khả năng cách âm: 27.5 dB
Tôn Kliplock 3 tấm

TÔN KLIPLOCK 3 LỚP ( TÔN + PP + TÔN )

 • Thành phần cấu tạo: Tôn sóng Bluescoppes Zacs Úc + PU + Tôn phẳng Bluescoppes Zacs Úc
 • Độ dày tôn nền: 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 mm
 • Độ dày PU (TPU): 10 / 25 / 50 ± 2
 • Tỷ trọng PU: 38 ± 3 kg/m3
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0,028 W/m.K
 • Tỷ suất hút ẩm: 0.38%
 • Tỷ suất hút nước theo khối lượng: 0.74%
 • Khả năng cách âm: 27.5 dB

ĐẶT HÀNG VÀ TƯ VẤN

GIẢI ĐÁP BỞI CÁC KỸ SƯ CỦA VIETARCH