KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG
(Chú ý: Kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)


CHIỀU DÀI (mm) CHIỀU DÀY (mm) CHIỀU CAO (mm)
600 100 200
600 150 200
600 200 200

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

CÁC LOẠI GẠCH ACC & ỨNG DỤNG CHI TIẾT

gach-be-tong-khi-chung-ap-aac-hai-phong
gach-aac-ngan-phong

GẠCH ACC XÂY TƯỜNG NGĂN PHÒNG

 • Chiều dài: 80 x 200 x 600mm
  100 x 200 x 600mm
  150 x 200 x 600mm
 • Khối lượng thể tích: 400 – 800kg/m3
 • Cường độ nén trung bình: 2.5 đến 6.5MPa
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0.11 đến 0.22 W/m0k
 • Độ cách âm: 40 đến 47db
 • Sai lệch kích thước(dày, dài, cao): ±3 ±2 ±2 (mm)
 • Chống cháy: chịu lửa EI 240 phút
 • Độ co khô: < 0.2mm
minh-hoa-5
gach-aac-tuong-bao

GẠCH ACC XÂY TƯỜNG BAO NGOÀI

 • Chiều dài: 100 x 200 x 600mm
  150 x 200 x 600mm
 • Khối lượng thể tích: 400 – 800kg/m3
 • Cường độ nén trung bình: 2.5 đến 6.5MPa
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0.11 đến 0.22 W/m0k
 • Độ cách âm: 40 đến 47db
 • Sai lệch kích thước(dày, dài, cao): ±3 ±2 ±2 (mm)
 • Chống cháy: chịu lửa EI 240 phút
 • Độ co khô: < 0.2mm
minh-hoa-6
gach-chu-U

GẠCH ACC CHỮ U BỔ TRỤ (TƯỜNG, KHUNG CỬA)

 • Chiều dài: 100 x 200 x 600mm
  100 x 200 x 600mm
  150 x 200 x 600mm
 • Khối lượng thể tích: 400 – 800kg/m3
 • Cường độ nén trung bình: 2.5 đến 6.5MPa
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0.11 đến 0.22 W/m0k
 • Độ cách âm: 40 đến 47db
 • Sai lệch kích thước(dày, dài, cao): ±3 ±2 ±2 (mm)
 • Chống cháy: chịu lửa EI 240 phút
 • Độ co khô: < 0.2mm
gach-aac-ngan-phong

GẠCH ACC XÂY TƯỜNG NGĂN PHÒNG

 • Chiều dài: 80 x 200 x 600mm
  100 x 200 x 600mm
  150 x 200 x 600mm
 • Khối lượng thể tích: 400 – 800kg/m3
 • Cường độ nén trung bình: 2.5 đến 6.5MPa
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0.11 đến 0.22 W/m0k
 • Độ cách âm: 40 đến 47db
 • Sai lệch kích thước(dày, dài, cao): ±3 ±2 ±2 (mm)
 • Chống cháy: chịu lửa EI 240 phút
 • Độ co khô: < 0.2mm
gach-aac-tuong-bao

GẠCH ACC XÂY TƯỜNG BAO NGOÀI

 • Chiều dài: 100 x 200 x 600mm
  150 x 200 x 600mm
 • Khối lượng thể tích: 400 – 800kg/m3
 • Cường độ nén trung bình: 2.5 đến 6.5MPa
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0.11 đến 0.22 W/m0k
 • Độ cách âm: 40 đến 47db
 • Sai lệch kích thước(dày, dài, cao): ±3 ±2 ±2 (mm)
 • Chống cháy: chịu lửa EI 240 phút
 • Độ co khô: < 0.2mm
gach-chu-U

GẠCH ACC CHỮ U BỔ TRỤ (TƯỜNG, KHUNG CỬA)

 • Chiều dài: 100 x 200 x 600mm
  100 x 200 x 600mm
  150 x 200 x 600mm
 • Khối lượng thể tích: 400 – 800kg/m3
 • Cường độ nén trung bình: 2.5 đến 6.5MPa
 • Hệ số dẫn nhiệt: 0.11 đến 0.22 W/m0k
 • Độ cách âm: 40 đến 47db
 • Sai lệch kích thước(dày, dài, cao): ±3 ±2 ±2 (mm)
 • Chống cháy: chịu lửa EI 240 phút
 • Độ co khô: < 0.2mm

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

ĐẶT HÀNG VÀ TƯ VẤN

GIẢI ĐÁP BỞI CÁC KỸ SƯ CỦA VIETARCH